Níxīmǐjì 4:14

14 Wǒ chákàn le , jiù qǐlai duì guìzhòu , guān zhǎng , hé qíyú de rén shuō , búyào pà tāmen . dāng jìniàn zhǔ shì dà ér kĕ wèi de . nǐmen yào wèi dìxiōng , érnǚ , qīzi , jiā chǎn zhēng zhàn .
Do Not Sell My Info (CA only)