Níxīmǐjì 7:6

6 Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ , cóng qián lǔ qù Yóudà shĕng de rén , xiànzaì tāmende zǐsūn cóng beìlǔ dào zhī dì huí Yēlùsǎlĕng hé Yóudà , gè guī bĕn chéng .
Do Not Sell My Info (CA only)