Mínshùjì 27:17

17 Kĕyǐ zaì tāmen miànqián chūrù , yĕ kĕyǐ yǐndǎo tāmen , miǎndé Yēhéhuá de huì zhòng rútóng méiyǒu mùrén de yáng qún yìbān .
Do Not Sell My Info (CA only)