Mínshùjì 29:1

1 Qī yuè chū yī rì , nǐmen dàng yǒu shèng huì . shénme laólù de gōng dōu bùkĕ zuò , shì nǐmen dàng shǒu wéi chuī jiǎo de rìzi .
Do Not Sell My Info (CA only)