Mínshùjì 32:5

5 Yòu shuō , wǒmen ruò zaì nǐ yǎnqián mĕng ēn , qiú nǐ bǎ zhè dì gĕi wǒmen wéi yè , búyào lǐng wǒmen guō Yuēdànhé .
Do Not Sell My Info (CA only)