Save 25% on Plus Membership. Use the code FRIDAY25. Hurry - sale ends Monday!

Parallel Bible results for Hooglied 1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Hooglied 1

SVV 1 Het Hooglied, hetwelk van Salomo is. NIV 1 Solomon’s Song of Songs. SVV 2 Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. NIV 2 Let him kiss me with the kisses of his mouth— for your love is more delightful than wine. SVV 3 Uw olien zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief. NIV 3 Pleasing is the fragrance of your perfumes; your name is like perfume poured out. No wonder the young women love you! SVV 4 Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief. NIV 4 Take me away with you—let us hurry! Let the king bring me into his chambers. We rejoice and delight in you ; we will praise your love more than wine. How right they are to adore you! SVV 5 Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. NIV 5 Dark am I, yet lovely, daughters of Jerusalem, dark like the tents of Kedar, like the tent curtains of Solomon. SVV 6 Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed. NIV 6 Do not stare at me because I am dark, because I am darkened by the sun. My mother’s sons were angry with me and made me take care of the vineyards; my own vineyard I had to neglect. SVV 7 Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen? NIV 7 Tell me, you whom I love, where you graze your flock and where you rest your sheep at midday. Why should I be like a veiled woman beside the flocks of your friends? SVV 8 Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen. NIV 8 If you do not know, most beautiful of women, follow the tracks of the sheep and graze your young goats by the tents of the shepherds. SVV 9 Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. NIV 9 I liken you, my darling, to a mare among Pharaoh’s chariot horses. SVV 10 Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. NIV 10 Your cheeks are beautiful with earrings, your neck with strings of jewels. SVV 11 Wij zullen u gouden spangen maken, met zilveren stipjes. NIV 11 We will make you earrings of gold, studded with silver. SVV 12 Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. NIV 12 While the king was at his table, my perfume spread its fragrance. SVV 13 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. NIV 13 My beloved is to me a sachet of myrrh resting between my breasts. SVV 14 Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi. NIV 14 My beloved is to me a cluster of henna blossoms from the vineyards of En Gedi. SVV 15 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen. NIV 15 How beautiful you are, my darling! Oh, how beautiful! Your eyes are doves. SVV 16 Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede. NIV 16 How handsome you are, my beloved! Oh, how charming! And our bed is verdant. SVV 17 De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen. NIV 17 The beams of our house are cedars; our rafters are firs.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice