Parallel Bible results for Deuteronomium 7:16

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Deuteronomium 7:16

SVV 16 Gij zult dan al die volken verteren, die de HEERE, uw God, u geven zal; uw oog zal hen niet verschonen, en gij zult hun goden niet dienen; want dat zoude u een strik zijn. NIV 16 You must destroy all the peoples the LORD your God gives over to you. Do not look on them with pity and do not serve their gods, for that will be a snare to you.