Parallel Bible results for Handelingen 1:8

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Handelingen 1:8

SVV 8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. NIV 8 But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice