Parallel Bible results for Psalmen 43:5

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 43:5

SVV 5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God. NIV 5 Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.

Do Not Sell My Info (CA only)