Parallel Bible results for Psalmen 54:7

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Psalmen 54:7

SVV 7 Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden; roei hen uit door Uw waarheid. [ (Psalms 54:8) Ik zal U met vrijwilligheid offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE! loven, want Hij is goed. ] [ (Psalms 54:9) Want Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid; en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. ] NIV 7 You have delivered me from all my troubles, and my eyes have looked in triumph on my foes.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice