1 Corintios 5:9

9 Os he escrito por carta, que no os envolváis con los fornicarios:
Do Not Sell My Info (CA only)