Oseas 4:15

15 Si fornicares , Israel, a lo menos no peque Judá; y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-avén; ni juréis: Vive el SEÑOR.
Do Not Sell My Info (CA only)