1 En David hield raad met de oversten der duizenden en der honderden, en met alle vorsten.