1 Corinthiërs 10:10

10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver.
Do Not Sell My Info (CA only)