1 Corinthiërs 15:38

38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.
Do Not Sell My Info (CA only)