1 Corinthiërs 15:45

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
Do Not Sell My Info (CA only)