1 Corinthiërs 3:20

20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.
Do Not Sell My Info (CA only)