1 Corinthiërs 5:5

5 Denzulken over te geven aan den satan, tot verderf des vleses, opdat de geest behouden moge worden in den dag van den Heere Jezus.
Do Not Sell My Info (CA only)