URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


1 Johannes 2:11

11 Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij henengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
Do Not Sell My Info (CA only)