30 En Salomo regeerde te Jeruzalem over gans Israel, veertig jaren.