URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


2 Koningen 12:9

9 Maar de priester Jojada nam een kist, en boorde een gat in haar deksel, en zette die bij het altaar ter rechterhand, als iemand inkwam in het huis des HEEREN; en de priesters, die den dorpel bewaarden, staken daarin al het geld, dat ten huize des HEEREN gebracht werd.
Do Not Sell My Info (CA only)