URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


2 Koningen 15:11

11 Het overige nu der geschiedenissen van Zacharia, ziet, dat is geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israel.
Do Not Sell My Info (CA only)