URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


2 Koningen 3:9

9 Alzo toog de koning van Israel heen, en de koning van Juda, en de koning van Edom; en als zij zeven dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee, dat hen navolgde, geen water.
Do Not Sell My Info (CA only)