URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


2 Koningen 5:14

14 Zo klom hij af, en doopte zich in de Jordaan zevenmaal, naar het woord van den man Gods; en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleinen jongen; en hij werd rein.
Do Not Sell My Info (CA only)