URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


2 Koningen 5:20

20 Gehazi nu, de jongen van Elisa, den man Gods, zeide: Zie, mijn heer heeft Naaman, dien Syrier belet, dat men uit zijn hand niet genomen heeft, wat hij gebracht had; maar zo waarachtig als de HEERE leeft, ik zal hem nalopen, en zal wat van hem nemen!
Do Not Sell My Info (CA only)