URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


2 Koningen 6:28

28 Verder zeide de koning tot haar: Wat is u? En zij zeide: Deze vrouw heeft tot mij gezegd: Geef uw zoon, dat wij hem heden eten, en morgen zullen wij mijn zoon eten.
Do Not Sell My Info (CA only)