URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


2 Koningen 9:23

23 Toen keerde Joram zijn hand, en vlood, en zeide tot Ahazia: Het is bedrog, Ahazia!
Do Not Sell My Info (CA only)