URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


2 Timotheüs 2:7

7 Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.
Do Not Sell My Info (CA only)