Handelingen 2:1

1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.