Handelingen 2:15

15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag.