Handelingen 2:16

16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: