Handelingen 2:35

35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.