Handelingen 2:43

43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.