Handelingen 2:44

44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;