Handelingen 3:20

20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;