Handelingen 3:9

9 En al het volk zag hem wandelen en God loven.