Handelingen 4:28

28 Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.