Handelingen 5:6

6 En de jongelingen, opstaande, schikten hem toe, en droegen hem uit, en begroeven hem.