Jakobus 1:2

2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;