Jakobus 1:20

20 Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.