Jakobus 2:17

17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.