Jakobus 2:7

7 Lasteren zij niet den goeden naam, die over u aangeroepen is?