Jakobus 3:18

18 En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.