Jakobus 5:1

1 Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen.