Jakobus 5:8

8 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt.