URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Johannes 17:11

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
Do Not Sell My Info (CA only)