URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Johannes 20:17

17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.
Do Not Sell My Info (CA only)