Johannes 5:8

8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel.
Do Not Sell My Info (CA only)