URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Johannes 7:32

32 De Farizeen hoorden, dat de schare dit van Hem murmelde; en de Farizeen en de overpriesters zonden dienaren, opdat zij Hem grijpen zouden.
Do Not Sell My Info (CA only)