Johannes 8:58

58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.
Do Not Sell My Info (CA only)